Just another WordPress.com site

Uncategorized

O can que no ploró por l’amo

momificado

No ye de piedra…

No ye feito por un fustero…

Tampoco no s’ha meso n’un bardizal…

Sólo que ye

o can d’un faraón d’ixos, qué

ta estarse bien acompañáu n’a  fuesa

l’en sacó l’o crapazín … 

e se l’en portó ent’a l’atro mundo,

ta ixe que marchan os grans furtaires.

E iste cuento,  por a chaminera s’ha escapáu?

Pues ba estar que no, qué

en istos tiempos, o imperio d’os diners

fa momias toz os días…en o reino d’s bibos.

A la fin…as cosas no ban cambear.

                                                                                                                                         Sagardiana

Anuncio publicitario

Vídeo

A negror d’o biso, a blancor d’asbesto…as colors d’iste mundo maldau

Güé m’alcuerdo de Bopal, m’alcuerdo de Chernobil, m’alcuerdo d’as selbas d’America feitas fogarita, m’alcuerdo d’os ninos e d’as ninas soldau, m’alcuerdo…

Güé m’alcuerdo de Bopal,  m’alcuerdo…

Güé ya no i son belgunos d’os que ayere treballaban en as maldadas casas de tintura u en os maldaus tellaus d’as casas, u en as calderas e furnos….

 Sagardiana


(AUM)

 

 

                                                         Si puez escapar d’o mundanal rudio, noragüena.

                                                                  (Encara qué,  solo que siga,  prexinando)

 

                                                                                                                                                                                   Sagardiana


Vídeo

Goyosa Nabidá!


Nezesidá

Co-cu, canta ra granota

419.JPG

Co-cu, n’a poza esmediada.

Co-cu n’iste estibo furo

418.JPG

solo quiero que a mosica

a16.JPG

de l’augua.

                                                  Sagardiana